Te Koop

Na 12 jaren van plezier, avontuur, trots en genot, bereiken wij het moment dat we het schip willen overdragen aan een nieuwe eigenaar.

Dit, nog altijd, geweldige schip, zou met een nieuwe eigenaar zijn bestaan zeker moeten stellen, om de nostalgie van deze aak te blijven bewaren, en voort te zetten.

Wij zoeken naar een passende nieuwe eigenaar, om te voorkomen dat de “Nettie” over een paar ontmanteld moet worden, en als jacht verder zal gaan.

De Nettie is een schip ,om met plezier, veilig en vol trots, steeds weer het water op te zoeken, met familie, vrienden, of alleen met je partner.

Wie durft!!

Laatste verhalen

Zoek naar verhaal in de buurt van

km

Artikelen

“het Nederlandse zeewezen” van 1 juli 1911
”Te Joure is te water gelaten van de werf van den scheepsbouwmeester A. Holtrop van der Zee.

Een oefeningsvaartuig genaamd “Nethe” gebouwd voor rekening van het rijk en bestemd voor het korps torpedisten te Brielle.

Bedoeld vaartuig meet 45 tonnen.”

“Schuttevaer“ juli 1911
“Het voor ’t korps torpedisten te Brielle bestemde oefenvaartuig “Nettie”, heeft kant en klaar de werf van den scheepsbouwmeester A.Holdrop van der Zee te Joure verlaten en koers gezet naar den Brielle. Aan boord bevonden zich overste J. Fabius, commandant van het korps torpedisten, kapitein J.F.G.Verhoeff, een sergeant schipper en een milicien-schipper, allen van genoemd korps,zoomede een drietal dames, onder wie degene naar wie het schip is genoemd.

Het fraaie vaartuig, dat geheel van staalijzer is vervaardigd, en welke uit en inwendige samenstelling voor die van een luxevaartuig niet onderdoet, bevat 7 flinke kooien en is van alle gemakken en geriefelijkheden, die de moderne scheepsbouwkunst bieden kan, voorzien.

De sergeant en de milicien-schipper boven genoemd waren hier reeds enige dagen te voren aanwezig om bij de optuiging van het schip de behulpzame hand te bieden.”